Jak zoptymalizować Digital Marketing firmy dzięki koncepcji Quick Wins?

Gdyby można było obserwować działalność firmy pod mikroskopem, zobaczylibyśmy mnóstwo drobnych działań, które razem definiują możliwe do osiągnięcia rezultaty. Dlatego też optymalizacja tych wewnętrznych procesów jest głównym celem menedżerów, ponieważ jest to najkrótsza droga do sukcesu.
Wyobraź sobie, na przykład, wszystko to, co jest zaangażowane w strategię Content Marketingu. Musisz przyciągnąć osobę, przekonwertować ją na lead, wdrożyć nurture flow i wreszcie zamknąć sprzedaż. Dużo, prawda? Im szybciej każdy z tych etapów zostanie zrealizowany, tym lepsze będą wyniki firmy. Taka jest właśnie idea Quick Wins, niezwykle prostego i efektywnego kosztowo podejścia, które może usprawnić procesy składające się na codzienne życie Twojej firmy.

Na czym polega koncepcja Quick Wins?

Quick Wins, w dosłownym tłumaczeniu, można rozumieć jako “Szybkie zwycięstwa”, co już daje wyobrażenie o tym, co kryje się za tym podejściem. Chodzi o to, aby przyspieszyć wewnętrzne procesy w firmie tak, aby w krótkim czasie generowały więcej pozytywnych rezultatów. Przyspieszenie to wynika z małych, prostych, jednorazowych zmian, które nie powinny wiązać się z żadnym ryzykiem i powinny bezpośrednio rozwiązywać zidentyfikowany problem.
Szybkie zwycięstwo można zatem rozumieć jako rozwiązanie o niskiej złożoności i niskich kosztach, przynoszące niemal natychmiastowe rezultaty. Oczywiście, znajomość charakterystyki i potrzeb Twojej firmy jest podstawowym wymogiem do zidentyfikowania luk dla takiej optymalizacji.
Często zdarza się, że procedura przyjęta przez firmę jest przestarzała lub po prostu zbyt skomplikowana. W takich przypadkach wyeliminowanie jednego z etapów procesu może przyspieszyć jego realizację bez zmiany jego efektywności. To tylko jeden z przykładów Quick Wins.

Przykłady Quick Wins.

Quick Wins to łatwe do wdrożenia działania, które optymalizują rozwój jakiegoś procesu. Wyobraź sobie więc procedury stosowane w Twojej firmie i zacznij zadawać sobie pytanie, co można zrobić, aby skrócić drogę do osiągnięcia wyników. Pomyśl, na przykład, o swojej strategii marketingu cyfrowego: jak skuteczna jest obecnie Twoja strona internetowa, jaki jest średni czas pobytu odwiedzającego i jaki jest współczynnik konwersji? Jeśli odpowiedź na te pytania nie jest satysfakcjonująca dla Twojej firmy, czas poszukać rozwiązań.
Przeprowadź testy związane z wydajnością swoich stron i upewnij się, że czas ładowania nie przeraża odwiedzających. Aby to zrobić, można usunąć obrazy, które są zbyt ciężkie, zmienić serwery lub dokonać korekty javascript. Działania te będą miały natychmiastowy wpływ na doświadczenia odwiedzających, dlatego są to działania typu Quick Wins. Aby ułatwić Ci zrozumienie, podajemy kilka innych przykładów działań, które można uznać za Quick Wins w celu optymalizacji strategii.

 1. Wdrażanie modelu analitycznego.
  Zrozumienie głównych potrzeb Twojej firmy jest podstawą do znalezienia przestrzeni dla Quick Wins. Okazuje się, że w zależności od wielkości i złożoności biznesu, może być trudno zwizualizować jego całość i zrozumieć jego specyfikę.
  Dlatego warto zainwestować w wykorzystanie wcześniej ustalonego modelu analitycznego. Przeprowadzenie analizy PEST pozwala na przykład na pełne zrozumienie zewnętrznych czynników wpływających na firmę. Proste, tanie i skuteczne, użycie takiego narzędzia może stanowić szybką optymalizację strategii.
 2. Aktualizacja Landing page.
  Jeśli masz zaawansowaną strategię Content Marketingu, z pewnością masz już strony docelowe. Strony te oferują treści interesujące dla odwiedzającego w zamian za jego dane kontaktowe, aby przekształcić go w lead. Jednak Twoja strona docelowa może nie być tak przekonywująca. Zamiast nalegać na więcej tego samego, dobrym pomysłem może być aktualizacja całej strony docelowej. Prosty i responsywny design, uzupełniony o bardziej przyciągający uwagę tekst, może szybko zwiększyć generowanie leadów, co jest szybkim zwycięstwem dla firmy.
 3. Optymalizacja targetowania w reklamach cyfrowych.
  Czy Twoje reklamy cyfrowe nie osiągają zadowalającego współczynnika konwersji? Być może problem leży w twoim ukierunkowaniu. Narzędzia takie jak Google Ads pozwalają na kierowanie kampanii do odbiorców, którzy najlepiej pasują do definicji Buyer Persona. Dlatego, jeśli kampania nie działa prawidłowo, należy spróbować nowych konfiguracji targetowania. Rozszerzenie grupy wiekowej lub dodanie nowych regionów geograficznych może w końcu umożliwić dotarcie do pożądanej grupy odbiorców.
 4. Aktualizowanie tekstu i słów kluczowych w reklamach cyfrowych.
  Skuteczność reklam cyfrowych zależy nie tylko od targetowania, ale także od tekstu towarzyszącego i użytych słów kluczowych. Dlatego upewnij się, że Twoja kampania zawiera jasny i przekonujący przekaz, a jeśli nie, podejmij kroki, aby uczynić tekst bardziej atrakcyjnym. Słowa kluczowe powinny być jednak często aktualizowane. Ich znaczenie jest związane z liczbą osób wykazujących zainteresowanie danym terminem, która może być różna.
 5. Optymalizacja treści już opublikowanych na blogu.
  Tworzenie materiałów, które są istotne dla danej osoby, optymalizuje ruch na stronie i pomaga ustanowić Twoją markę jako autorytet w Internecie. Ale co zrobić ze starymi postami, które nie są już istotne? Poświęć czas na przejrzenie starszych wpisów na blogu i wdrożenie działań optymalizacyjnych. Możliwe, że elementy SEO niektórych postów nie są dostosowane do najnowszych aktualizacji algorytmów Google. W innych przypadkach konieczna może być zmiana tekstu w celu odzwierciedlenia aktualnego scenariusza. Aktualizowanie lub po prostu usuwanie takich treści jest prostym i skutecznym sposobem na utrzymanie domeny w aktualności.
 6. Dostosowywanie układu strony.
  Kiedy ostatni raz zmieniałeś szatę graficzną swojej strony? Projekty responsywne mają fundamentalne znaczenie dla doświadczeń klientów i jako takie mają bezpośredni wpływ na wyniki biznesowe. Rozważ jednak zmiany, jakie możesz wprowadzić, aby zoptymalizować układ witryny. Jeśli używasz systemu CMS, takiego jak WordPress lub innych, wystarczy kilka kliknięć, aby skonfigurować projekt tak, aby był bardziej dostępny dla urządzeń mobilnych. Zwiększy to czas, jaki odwiedzający spędzają na Twojej stronie i zwiększy możliwości biznesowe, co jest szybką wygraną.
 7. Włączanie narzędzi do strategii.
  Samo wykorzystanie narzędzi, które pozwalają na optymalizację podejścia jest już szybką wygraną, o ile jest to prosty i opłacalny program. Weźmy na przykład internetowe edytory zdjęć. Oprogramowanie to pozwala na kwalifikację obrazów używanych w strategii i uczynienie ich bardziej atrakcyjnymi dla konsumenta. Jest to zatem rozwiązanie o niskim stopniu złożoności, które w krótkim czasie przynosi pozytywne rezultaty.

Jak wdrożyć Quick Wins w swojej firmie?

Aby z sukcesem wdrożyć ideę Quick Wins w swojej firmie, należy uniknąć kilku typowych błędów. Na początek, nie przeciążaj się. Próba rozwiązania zbyt wielu problemów naraz może skutkować niepowodzeniami, które wpłyną na zaufanie i wiarygodność strategii. Ponadto, dążenie do szybkich zwycięstw bez postawienia w centrum kultury organizacyjnej firmy najprawdopodobniej zakończy się niepowodzeniem. Tylko poprzez zrozumienie charakterystyki działalności przedsiębiorstwa można zidentyfikować procesy, które można zoptymalizować. Oto kilka ważnych kroków w tworzeniu takiego podejścia.

 1.  Zidentyfikuj problem.
  Identyfikacja problemu może być przeprowadzona przy użyciu modelu analitycznego, takiego jak analiza SWOT. Niezależnie od narzędzia, najważniejszą rzeczą jest zebranie najbardziej kompetentnych członków zespołu i przeprowadzenie burzy mózgów, aby znaleźć punkty, które wymagają poprawy. W tym procesie kluczowa jest priorytetyzacja, ponieważ nie jest korzystne pracowanie nad zbyt wieloma rozwiązaniami naraz. Na początek można nadać priorytety tylko jednemu działowi lub jednemu elementowi strategii.
 2. Rejestrowanie informacji i ustalanie terminów.
  Podczas określania, co należy zoptymalizować, należy zapisać informacje o problemie. Jeśli problemem jest na przykład niski wskaźnik odwiedzin strony, zapisz liczbę odwiedzających i okres czasu, w którym dokonano analizy. Dane te będą ważne dla oceny podjętych środków. Wyznacz również terminy na znalezienie i wdrożenie rozwiązań. Pomoże to Twojemu zespołowi zorganizować się w sposób bardziej efektywny, bez uszczerbku dla wydajności.
 3. Znajdź możliwe rozwiązania.
  Ponownie potrzebna jest burza mózgów, tym razem w celu znalezienia rozwiązań. Ważne jest, aby uczestnicy spotkań pamiętali o swoich celach i terminach, zanim zaczną szukać optymalizacji. Ponadto należy skoncentrować się na prostych rozwiązaniach, przynoszących szybkie efekty i o niskich kosztach realizacji. W przeciwnym razie nie będzie to Quick Win.
 4. Wdrożenie proponowanych zmian i pomiar wyników.
  Kiedy istnieje konsensus co do tego, co należy zrobić, aby osiągnąć szybkie zwycięstwo, należy przystąpić do pracy. Ważniejsze od wdrażania zmian jest jednak mierzenie wyników. Porównaj owoce w okresie po wprowadzeniu zmian z danymi zarejestrowanymi na początku procesu. Jeśli zauważysz pozytywny wpływ, gratuluję, to jest “Szybka Wygrana”.

Quick Wins to proste rozwiązania, które przynoszą szybkie i pozytywne efekty dla Twojej firmy. Znalezienie ich i wdrożenie może być wyróżnikiem potrzebnym do zmiany poziomu Twojego biznesu, a wszystko to bez konieczności ponoszenia dużych inwestycji.

Leave a Comment